Življenjepis, prošnja za delo, spremno pismo

ŽIVLJENJEPIS

Življenjepis ali CV (Curriculum Vitae) je vaša vstopnica do intervjuja z delodajalcem. Prestavljajte si, da delodajalec prejme več kot 100 življenjepisov, zato velja, da življenjepis prestavlja ključno orodje do vaše zaposlitve. Poskrbeti je potrebno, da življenjepis vključuje vse, kar je potrebno, da bi pritegnili pozornost delodajalca. Naj vam pri tem strokovno pomagamo mi.

PROŠNJA ZA DELO, SPREMNO PISMO

Prošnja za delo, spremno pismo predstavljata za marsikoga težavo. Na spletu je veliko primerkov, kako napisati prošnjo, predvsem dobro prošnjo, katere elemente mora prošnja vsebovati. Vendar, ko začnete s pisanjem svoje prošnje, preprosto ne veste, kako in kaj napisati.

Najbolj pogoste napake, ki se delajo pri prošnji za delo in spremnem pismu, so:
  1. preveč slovničnih in pravopisnih napak.
  2. ni navedeno delovno mesto, za katero se prijavljate,
  3. naslovljeno na napačno navedeno osebo ali podjetje,
  4. preveč domač ali prijateljski slog pisanja,
  5. pošiljanje starih prošenj – generična prošnja ali spremno pismo,
  6. nepopolne prošnje.
 
Če vam pisanje prošenj za delo in spremnih pisem predstavlja težavo, naj vam pri tem pomagamo mi. Mnogim smo že pomagali s svetovanjem in pisanjem prošnje, spremnega pisma in življenjepisa. Z dobro napisano prošnjo, spremnim pismom ter življenjepisom ste korak bližje zaposlitvi.
Scroll to Top